IMG637186759480479633 - خواص دانه تف

خواص دانه تف

گیاه و دانه ی تف از گیاهان بومی آفریقا و در واقع اتیوپی است. دانه تف یک گیاه یک ساله است و قدی بلند دارد. به صورت معمولی گیاه این دانه از ۳۰ سانتی متر تا ۱ متر نیز رشد می کند. دانه تف برای رشد نیاز به...