غذاهای رستوران بهشت قشم

نوع عنوان غذاترکیباتهزار تومان
غذاهای دریاییچلو ماهی سرخو ویژه ماهی درسته 600گرمی 418
غذاهای دریاییچلو ماهی شعری ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 418
غذاهای دریاییماهی درسته ۸۰۰ گرمی 418
غذاهای دریاییماهی درسته ۸۰۰ گرمی 418
غذاهای دریاییچلو ماهی صافی ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 418
غذاهای دریاییچلو ماهی مقوا ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 418
غذاهای دریاییچلو ماهی هامور ویژه ماهی درسته 500 گرمی 418
غذاهای دریاییچلو ماهی فیله سوخاری 300 گرم فیله ماهی + پودرسوخاری418
غذاهای دریاییچلو ماهی کبابی ویژه 300 گرم فیله ماهی کبابی با ذغال418
غذاهای دریاییچلو میگو دو پیازه 200 گرم میگو + پیاز + زعفران + ادویه محلی299
غذاهای دریاییچلو قلیه ماهی 120 گرم ماهی فیله + سبزی قلیه + ادویه محلی + تمبر هندی238
غذاهای دریاییچلو قلیه میگو100 گرم میگو + سبزی قلیه + ادویه محلی + تمبر هندی296
غذاهای شمالیمیرزا قاسمی مخصوص بادمجان کبابی+ سیر +گوجه+ تخم مرغ 82
غذاهای شمالیکته کباب۲۲۰ گرم راسته گوساله 244
غذاهای شمالیکته کباب ترش۲۲۰ گرم راسته گوساله +گردو +رب انار +سبزی معطر گیلان 254
غذاهای شمالیچلو جوجه ترش۳۵۰ گرم سینه مرغ +گردو +رب انار +سبزی معطر گیلان209
غذاهای ایرانیچلو قورمه سبزی با گوشت گوسفند گوشت گوسفند+ لوبیا قرمز+ سبزی قورمه163
غذاهای ایرانیچلو قیمه با گوشت گوسفند گوشت گوسفند +لپه +زعفران 163
غذاهای ایرانیزرشک پلو با مرغ مخصوص ۴۰۰ گرم ران مرغ +زعفران+ زرشک 174
غذاهای ایرانیباقالی پلو ماهیچه گوسفندی۴۵۰گرم ماهیچه گوسفندی با استخوان+ زعفران464
کباب هاچلو کباب بناب 250 گرام گوشت گوساله و گوسفندی ساتوری269
کباب هاچلو کوبیده مخصوص 2 سیخ 90 گرمی + گوشت گوساله + گوشت گوسفندی189
کباب هاچلو جوجه زعفرانی مخصوص سینه مرغ 250 گرم188
کباب هاچلو کباب شیشلیک 400 گرم گوشت راسته گوسفندی با استخوان444
کباب هاچلو کباب برگ250 گرم فیله گوساله329
کباب هاچلو کباب سلطانی250 گرم فیله گوساله + 90 گرم گوشت گوساله + گوسفندی419
کباب هاچلوکباب بختیاری150 گرم فیله گوساله + 150 گرم سینه مرغ352
کباب هاچلو کباب وزیری250 گرم سینه مرغ + 90 گرم گوشت گوساله + گوسفندی287
کباب هاچلو کباب ران مرغ350 گرم ران مرغ254
شامکباب کهره و بره با نان داغگوشت گوسفندی + گوشت بز + نان تنوری185
نوشیدنی هاپپسی22
نوشیدنی هامیراندا 22
نوشیدنی هاسون آپ 22
نوشیدنی هادلستر 25
نوشیدنی هادوغ شرکتی 10
نوشیدنی هادوغ محلی 16
نوشیدنی هانوشابه خانواده 25
نوشیدنی هاآب کوچک 5
نوشیدنی هاآب بزرگ10
پیش غذاسوپ جو با قارچ20
پیش غذاسالاد فصل 25
پیش غذاسالاد شیرازی مخصوص 20
پیش غذازیتون پرورده مخصوص 45
پیش غذاماست و خیار با دلار 25
پیش غذاماست موسیر محلی 30
پیش غذاماست چکیده محلی با دلار 30
پیش غذاترشی انبه30
پیش غذاسیر ترشی30