غذاهای رستوران بهشت قشم

نوع عنوان غذاترکیباتهزار تومان
غذاهای دریاییچلو ماهی سرخو ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 318
غذاهای دریاییچلو ماهی شعری ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 318
غذاهای دریاییچلو ماهی سنگسر ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 318
غذاهای دریاییچلو بره ماهی ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 318
غذاهای دریاییچلو ماهی صافی ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 318
غذاهای دریاییچلو ماهی مقوا ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 318
غذاهای دریاییچلو ماهی هامور ویژه ماهی درسته ۸۰۰ گرمی 318
غذاهای دریاییچلو ماهی فیله سوخاری 300 گرم فیله ماهی + پودرسوخاری318
غذاهای دریاییچلو ماهی کبابی ویژه 300 گرم فیله ماهی کبابی با ذغال318
غذاهای دریاییچلو میگو دو پیازه 200 گرم میگو + پیاز + زعفران + ادویه محلی182
غذاهای دریاییچلو قلیه ماهی 120 گرم ماهی فیله + سبزی قلیه + ادویه محلی + تمبر هندی189
غذاهای دریاییچلو قلیه میگو100 گرم میگو + سبزی قلیه + ادویه محلی + تمبر هندی179
غذاهای شمالیمیرزا قاسمی مخصوص بادمجان کبابی+ سیر +گوجه+ تخم مرغ 64
غذاهای شمالیکته کباب۲۲۰ گرم راسته گوساله 179
غذاهای شمالیکته کباب ترش۲۲۰ گرم راسته گوساله +گردو +رب انار +سبزی معطر گیلان 187
غذاهای شمالیچلو جوجه ترش۳۵۰ گرم سینه مرغ +گردو +رب انار +سبزی معطر گیلان154
غذاهای ایرانیچلو قورمه سبزی با گوشت گوسفند گوشت گوسفند+ لوبیا قرمز+ سبزی قورمه139
غذاهای ایرانیچلو قیمه با گوشت گوسفند گوشت گوسفند +لپه +زعفران 139
غذاهای ایرانیزرشک پلو با مرغ مخصوص ۴۰۰ گرم ران مرغ +زعفران+ زرشک 144
غذاهای ایرانیباقالی پلو ماهیچه گوسفندی۴۵۰گرم ماهیچه گوسفندی با استخوان+ زعفران335
کباب هاچلو کباب بناب 250 گرام گوشت گوساله و گوسفندی ساتوری189
کباب هاچلو کوبیده مخصوص 2 سیخ 90 گرمی + گوشت گوساله + گوشت گوسفندی149
کباب هاچلو جوجه زعفرانی مخصوص سینه مرغ 250 گرم149
کباب هاچلو کباب شیشلیک 400 گرم گوشت راسته گوسفندی با استخوان329
کباب هاچلو کباب برگ250 گرم فیله گوساله218
کباب هاچلو کباب سلطانی250 گرم فیله گوساله + 90 گرم گوشت گوساله + گوسفندی269
کباب هاچلوکباب بختیاری150 گرم فیله گوساله + 150 گرم سینه مرغ259
کباب هاچلو کباب وزیری250 گرم سینه مرغ + 90 گرم گوشت گوساله + گوسفندی194
کباب هاچلو کباب ران مرغ350 گرم ران مرغ184
شامکباب کهره و بره با نان داغگوشت گوسفندی + گوشت بز + نان تنوری125
نوشیدنی هاپپسی14
نوشیدنی هامیراندا 14
نوشیدنی هاسون آپ 14
نوشیدنی هادلستر 15
نوشیدنی هادوغ شرکتی 10
نوشیدنی هادوغ محلی 15
نوشیدنی هانوشابه خانواده 20
نوشیدنی هاآب کوچک 5
نوشیدنی هاآب بزرگ10
پیش غذاسوپ جو با قارچ20
پیش غذاسالاد فصل 22
پیش غذاسالاد شیرازی مخصوص 20
پیش غذازیتون پرورده مخصوص 39
پیش غذاماست و خیار با دلار 20
پیش غذاماست موسیر محلی 20
پیش غذاماست چکیده محلی با دلار 20
پیش غذاترشی بندری مخصوص 20
پیش غذاسیر ترشی20